ما از خودمون شروع کردیم که بپذیرم و باور کردیم که با تلاش میتوانیم خوب و بهترین باشیم

همیشه صحبت زیاد بوده  اما این دفعه عمل کردیم. بی سی مارکت برای ما شروعی است که باید با تمام وجود واسش وقت گذاشت.

فروشگاه اینترنتی بی سی مارکت برای ما تنها یک اپلیکیشن یا وب سایت اینترنتی نیست، برای ما خانواده است، تمامی افرادی که باهم در این مجموعه کار می کنند و زحمت میکشند بی سی مارکت هستند.

ما از شهرمون شروع کردیم چون عاشق خاکشیم، چون عاشق مردمشیم، خدمت می دهیم با افتخار با غرور با عشق، اونقدر که هر روز با حال خوب و رضایت خاطر و امید شروع به کار کنیم .

میدونید چرا؟ چون ما بی سی مارکتیم

دوستدارتون تا ابد
سعدی داداللهی